wielka księga kosmetyków naturalnych, rytuały piękna i sekretne receptury z różnych stron świata, marta marakchi, ewa potocka, uroda, pielęgnacja, kosmetyki naturalne, przepisy na kosmetyki

Piątek 13-go nie taki straszny… albowiem możesz wygrać w naszym konkursie! Zrób sobie prezent na święta! Weź w nim udział i zdobądź naszą książkę.
Wystarczy że polubisz Fanpage Organic Village.pl na Face Book’u, zalajkujesz post konkursowy i w komentarzu pochwalisz się swoim samodzielnie zrobionym kosmetykiem z krótkim opisem. Zdjęcia mile widziane. Komisja wyłoni zwycięzcę. Zabawa trwa do 17 grudnia.

Regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Organic Village Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, NIP: 5213660912.
 2. Fundatorem nagrody jest organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/organicvillagepl zwanej dalej „Fanpage”.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie komentarza pod postem ogłaszającym konkurs i linkującym do niniejszego regulaminu.
 4. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia jego startu na Fanpage do 17 grudnia 2019 roku, do godziny 24:00 .
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu samodzielnie zrobionego kosmetyku, opisania sposobu jego przygotowania oraz oczekiwanego działania.
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej interesujący, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi dzień po zakończeniu konkursu.
 5. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
 6. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki „Wielka księga kosmetyków naturalnych” autorstwa Marty el Marakchi.
 7. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres na terytorium Polski, podany przez zwycięzcę, w odpowiedzi na wiadomość informującą o zwycięstwie.
 8. Informację na temat adresu wysyłki zwycięzca powinien podać nie później niż tydzień od bycia poinformowanym o zwycięstwie. Po tym terminie nagroda przepada.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 10. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpage.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie zwycięzcy.
 12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Dane osobowe

 1. Uczestnik zamieszczając Materiał wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu na warunkach regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z uczestnikiem, w razie przyznania mu tytułu zwycięzcy konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest organizator.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne stosowne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

(Visited 139 times, 4 visits today)
zaklinaczka urody
it@organicvillage.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *